30 maart 2022

Na een langzame start is de oogst in Zuid-Afrika gestart.

De kuststreken hebben bijna hun laatste druiven geoogst, terwijl de meeste in het binnenland de helft gepasseerd zijn.

De oogst is nog steeds kleiner dan in 2021, maar groter dan het vijfjarig gemiddelde. Dit komt vooral door buien in de Noordkaap en Klein Karoo die tot verliezen als gevolg van schimmelziekten en rot hebben geleid.

Ook was er verlies door schade van de zon als gevolg van hittegolven in de regio’s Swartland, Paarl en Robertson.

In Stellenbosch en de Kaapse Zuidkust zijn er geen verliezen. Gunstige groeiomstandigheden, effectieve schimmelziektebestrijding en voldoende irrigatiewater hebben bijgedragen aan een grotere oogst.

De druivenkwaliteit ziet er goed uit, wat betekent dat we uitzonderlijke wijnen kunnen verwachten van de oogst van 2022.

Blog - Oogst Zuid-Afrika